Direct Leadership

Hverdagsledelse – ledelse i hverdagen

 

Hvordan definerer jeg som leder mine lederroller og ansvarsområder?

Hvornår og hvordan skal jeg som leder udøve lederrollen?

Direct Leadership™ giver dig konkrete og præcise svar på disse spørgsmål.

 

Indhold overordnet

Et Direct Leadership kursus træner hverdagsledelse ud fra en hands-on model, der definerer en moderne leders ansvarsområder og samspil med medarbejderne.

Modellen består af syv roller/ansvarsområder som altid skal være på en leders radar og fire forskellige stile/metoder, der komplementerer hinanden og som en leder skal kunne mestre.

 

Indhold

  • Introduktion til Direct Leadership modellen: De syv roller og fire stile
  • De syv roller: Strategiformidler, organisationsudvikler, vidensleder, teambuilder, karriereudvikler, beslutningsformidler, præstationsformidler
  • De fire stile: Griber, Anfører, Coach, Dommer
  • Træning af roller og stile
  • Direct Leadership Mastery Test og plan for implementering af Direct Leadershipi den daglige ledelse samt egne udfordringer ift. Direct Leadership™.

 

Der vil blive udleveret et arbejdshæfte og alle deltagere får en Direct Leadership Test

 

 

 

 

Direct Leadership

– and the Everyday Leadership Deliverables

A Direct Leadership workshop teaches the ”everyday leadership deliverables” as a matrix model that defines a modern leader’s interaction with his/her staff.
The model contains 7 roles or areas of responsibility that must always be on the leader’s radar and 4 different but complimentary styles that every leader must master in relation to his/her staff

 

Content:

  • Introduction to the Direct Leadership matrix: The seven roles and the four styles
  • The seven roles: Strategy Deployer, Organisation Developer, Knowledge Manager, Team Builder, Career Developer, Decision Enabler, Performance Generator.
  • The four styles: Catcher, Initiator, Coach, Referee
  • Training the roles and styles
  • Direct Leadership Mastery Test™ and plan of implementing Direct Leadership™ in the everyday leadership.

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com