Creative workshops

Kreative workshops – Målsætninger, værdier, samarbejde, strategier, kick-off

Et sjovt, inspirerende og energiløftende seminar

  • Emnet bliver vendt på hovedet
  • Synlige resultater i form af malerier

Formål

Formålet med det kreative seminar er at arbejde med og perspektivere emnet, hvor det hele bliver vendt 180 grader rundt med inspirerende procesværktøjer samt pensler, lærreder og farver i en alternativ og sjov arbejdsmetode.

Seminaret består af

  • Facilitering af processen via værktøjerne Dialoogle, Walk & Talk og Quiet Comments
  • Introduktion til ”kunsten at male” samt maling af malerier
  • Fernisering med Sprudelwasser og kunstnertaler, hvor kunstnerne sætter ord på bevæggrunde og tanker om malerierne

Undertegnede vil styre processen samt guide deltagerne i forhold til ”kunsten at male et spændende maleri”.

Synligt produkt fra dagen

Virksomheden vil få malerier med hjem som et synligt bevis på seminarets fokus.

Dagens fotos vil efterfølgende blive sendt til jer som CD rom.

Praktisk tøj

Der vil være engangsdragter og handsker til alle, der har behov for det.

 

“Tak for endnu en fantastisk dag i dit selskab. Du formår at gå direkte ind i folks hjerter. Jeg oplevede dagen super positiv og mærkede en god stemning med meget energi i, og det er udelukkende dig, der kan få det frem i folk. Du er en megasej kvinde.”

Cathrine B. Anthon, teamleder Rødovre Kommune om Kreativ Målsætningsdag 2012

Creative workshops

Objectives, values, cooperation, strategies, kick-off

A fun, inspiring and energy boosting seminar

  • The topic will be turned upside down
  • Visible results in the form of paintings

Purpose

The purpose of the creative seminar is to work with and pespectivate the topic. Everything will be turned 180 degrees around with inspiring process tools as well as paint brushes, linens and colours in an alternative and fun working method.

The seminar consists of:

  • Facilitation of the process via the tools Dialoogle, Walk & Talk and Quiet Comments
  • Introduction to “the art of painting” as well as painting of paintings.
  • First painting exhibition with Sprudelwasser and speeches from the artists. The motives and thoughts in connetion with the paintings are put into words

I the undersigned will guide the process as well as the participants in relation to “the art of painting an exciting painting”

 

Visible product from the day:

The company can bring their paintings back home as a visible proof of the focus of the seminar.

The photos of the day will be sent to you as a CD rom.

Practical clothes:

Throwaway clothes and gloves will be available for everyone who needs it.

 

“Thank you for another fantastic day in your company. You know how to go straight to people’s hearts. My experience of the day was super postive and I sensed a good atmosphere with a lot of energy which only you can bring out of people. You are a supercool woman.”

Cathrine B. Anthon, team leader, Rødovre Municipality, on Creative Day of Objectives 2012

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com