PYT Course

PYT kursus – Slip perfektionismen, hold fokus og sig PYT  

Er du en af dem, der har rigtigt travlt og gerne vil nå det hele? Oplever du, at du ikke har tid nok, og at du altid lige burde gøre noget mere? Påvirker det dig, din arbejdsglæde og din nattesøvn? Løber du nogen gange spidsrod mellem egne og andres forventninger i forsøg på at gøre alle tilfredse?

Lav en professionel mur omkring dig selv, der lader lyder trænge igennem, men som sender mislyde tilbage, hvor de hører hjemme. Lær at sige: ”PYT”. Det kan være et af de sværeste ord at få sagt – både til sig selv og til andre.

Organisationer har brug for medarbejdere, der bruger tiden effektivt, holder fokus, kender deres eget værd og holder balance mellem arbejdsliv og familieliv. Med dette kursus får deltagerne en række gennemprøvede redskaber til at få et overblik i en travl hverdag: Værdifokus, balance og målsætning.

 

Målgruppe

Alle som har en for travl hverdag og gerne vil lære at sige ”PYT” til det, de ikke når.

 

Indhold

Lær at sige ordet ”PYT”

Lær at sige ”Tag den selv, makker – det er ikke mit bord”

Hvordan bruger du din tid og hvilken tidstype er du?

Høje forventninger – egne eller andres?

Klare mål og klare værdier?

Tid, overskud og indflydelse – hvordan planlægger du?

Perfektionisme og flinkeskole

 

Praktisk info

Dato for næste kursus:  22.10. 2019. Klokken 9 – 15. 

Adresse: Slotsgade 65, kld., Hiorts Passage 1, 3400 Hillerød

Tilmelding: LS (at) lenesandvang.dk. Oplys venligst navn, adresse, telefonnummer, firmainfo.

Priser: 1500 eks. moms pr. person. Betalingsinfo gives ved tilmelding.

Afmeldingsvilkår: Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før kursusstart refunderes 50%, ved afmelding mindre end 2 uger før kursusstart refunderes 0%.

PYT course

Let go of perfectionism, stay focused and say PYT

Are you one of the people who is always really busy and who would like to have time for everything? Do you experience that you haven’t got time enough and there is always something more you should do? Does it affect you, your working pleasure and your night’s sleep? Do you sometimes run the gauntlet of your own and other people’s expectations in an attempt to make everyone happy?

Make a professional wall around yourself through which sounds can be heard, but which sends back dissonance where it belongs.  Learn to say: “PYT”. It can be one of the hardest words to say – both to yourself and to others.

Organisations need employees who use their time efficiently, stay focused, know their own values and keep a balance between their working life and family life. With this course, the participants get a number of well-tested tools in order to get an overview in a busy everyday life: Focus on values, balance and objectives.

Target group:

Everyone who has a too busy everyday life and would like to learn how to say “PYT” to what they cannot make time for.

Content:

Learn how to say the word “PYT”

Learn how to say “take it yourself, partner – it is not my table”

How do you use your time and which kind of ‘time type’ are you?

High expectations – your own or other people’s?

Clear goals and distinct values?

Time, profit and influence – how do you plan?

Perfectionism

Time and frame

Duration: One day from 9-16

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com