Enneagrammet

Enneagrammets baggrund

Ordet Enneagram kommer fra græsk, hvor ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er altså en model bestående af ni punkter, tegnet i en cirkel. Et punkt for hver Enneagramtype.

Man mener at modellen er et udtræk fra flere af verdens store filosofiske retninger: Tibetansk mystik, kristendommen, den jødiske kabbalistiske tænkning og fra middelalderens islamiske filosoffer – sufierne.

Læren om Enneagrammet var hemmelig i mange år indtil den russiske filosof og lærer Gurdjieff bragte det til vesten. I 1920’erne grundlagde han sit institut for ”Menneskers harmoniske udvikling” i Frankrig.

I 1970’erne grundlagde Oscar Ichazo kurser i Arica i Chile hvor han bl.a. underviste i Enneagrammet. Dette var den første offentligt tilgængelige undervisning i Enneagrammet.

Hvad er Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel dybtgående beskrivelse af 9 personlighedstyper. Det kortlægger menneskers dybtliggende motiver til deres handlinger. Det hjælper os med at forstå vores egne og andres personlighedsmønstre og kan derved hjælpe os til at forstå os selv og vores omgivelser bedre.

Samtidigt beskriver Enneagrammet, hvordan vi kan komme videre, og hvordan vi kan slippe vores mønstre for derigennem at få kontakt til vores inderste kerne.

Enneagrammet viser først og fremmest sin værdi som et formidabelt værktøj til personlig udvikling, menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde.

Enneagrammet – et værktøj til udvikling

·         Forståelse af egne mønstre. Er der nogen mønstre der gentager sig i en uendelighed?

·         Angiver udviklingsmuligheder. Når jeg har genkendt og erkendt mine eventuelt uhensigtsmæssige mønstre.

·         Giver en dybere forståelse af egen drivkraft – hvad er det egentlig der motiverer/driver mig? 


Et samtale- og undervisningsredskab: Med kendskab til sit eget og andres kommunikationsmønstre er Enneagrammet et redskab til at optimere sin kommunikation, samtale og undervisning.

Selvindsigt og personlig udvikling: Man lærer sin persontype at kende og får redskaber til at forstå egne foretrukne handlemønstre, muligheder og potentialer. Og får mulighed for at opbygge og udvikle kompetencer inden for egne svage og mindre udviklede sider.

Opmærksomhed på forskelligheder: Enneagrammet sætter konkrete ord på menneskers forskelligheder og giver redskaber til at værdsætte og bruge dem. Og giver en brugbar opmærksomhed på forskellige profilers ressourcer og styrker.

Forståelse og tolerance: Enneagrammet giver et kendskab til og en forståelse af andres handlemønstre – at andre er ”skruet anderledes sammen” end en selv og derfor selvfølgelig handler, fungerer og reagerer på en anden måde.

Adfærdsændring: Enneagrammet giver mulighed for at justere egen adfærd udfra kendskab til egen og andres type for at højne forståelsen og kommunikationen. Dog kan man jo kun justere på egen adfærd J.

Aktiviteter og arbejde: Med kendskab til egen typeprofil er det oplagt at overveje, om man bruger sine kompetencer og energi på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til valg af arbejde og arbejdsopgaver, og om man kan øge den personlige effektivitet ved at ændre nogle arbejdsforhold.

Samspil i grupper: Enneagrammet kan give et billede af et team. Hvilke særlige kompetencer har teamet og hvad er teamets svaghed? Hvilke roller indtager de forskellige medlemmer af teamet? Bruger teamet sine medlemmer konstruktivt?

Organisationstyper: En virksomhed eller dele deraf kan beskrives udfra en Enneagram profil. Derved får man et billede af virksomheden i forhold til organisering, fokus, produktion, fornyelse, fleksibilitet og relationer.

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com