Udtalelser

Joan Maillard, Teamleder ved Tandplejen, Rødovre Kommune

Tak for en forrygende dag, som fik os alle op af stolene ;o)
Alt er jo nyt for mig i forhold til teamlederrollen og kendskab til mine kollegaer, men jeg fornemmer helt sikkert et nyt sammenhold blandt teamlederne. Vi har netop i gruppen fået gennemført en del af de ændringer vi havde besluttet.

Tandplejen har fået nogle stærke teamledere, som er meget målrettede og ved, hvad de står for.

Jeg personligt har lært en masse om mig selv og mine kollegaer (MBTI) og føler mig mere sikker i min egen måde at håndtere feedback, kommunikation m.m

Jeg er lige startet som teamleder og føler mig nu rustet til dette.

Tak Lene, for et meget lærigt forløb og en god uddannelse!

Cathrine B. Anthon, Teamleder ved Tandplejen, Rødovre Kommune

Som leder har jeg fået følgende indsigter:
Jeg er blevet klar over, hvilke konflikter jeg ramler ind i og hvordan jeg skal tackle dem, og hvordan mit lederjob påvirker mit privatliv. Jeg kender nu min rolle i forhold til topledelsen, hvilke rammer jeg arbejder under, og hvordan ansvarsfordelingen mellem mig og min ledelse skal ligge.

Virksomheden har fået følgende leder:

En leder der tænker innovation ind i hverdagen.
En leder som bliver taget alvorlig og har gennemslagskraft.
En leder der har fået et solidt fundament.
En teamleder gruppe der står sammen nu og som stoler på hinanden.

Jeg har fået følgende personlige indsigter?
Jeg har fået ord på og en forståelse for, hvem jeg egentlig er. MBTI testen gjorde, at jeg er mere sikker nu, på hvem jeg egentligt er i min inderste grundstamme.

Jeg har fået skærpet og justeret mine personlige målsætninger.

Jeg har fået indsigt i og forståelse for, hvordan mine personlige motiver og værdier influerer/påvirker min adfærd, mine beslutningsprocesser og lederstil

Jeg har fået forbedredt kommunikationsevner – altså må der være større sandsynlighed for, at det budskab, jeg ønsker at sende, også er det der bliver modtaget!
Jeg er blevet rodfæstet under pres: Jeg forsøger at holde fast i mine grundværdier – også når de bliver udfordret.

Trine Glendrup, Teamleder ved Tandplejen, Rødovre Kommune

Virksomheden har fået en leder, der stopper mere op & en leder, der godt tør uddelegere til andre, uden at skulle kigge med!

Jeg er blevet mere rolig ;o)

Til gengæld har jeg også fravalgt opgaver, som jeg mener andre kan klare…!
Og jeg har meldt ud, at andre må påtage sig opgaver!

Marianne Schelle, Teamleder ved Borgerservice, Frederikssund Kommune

Lene har en stor viden om MBTI og er super god til at formidle den viden.

Hun formår at stille de svære spørgsmål på en ordentlig måde. Hun skiller sig ud fra mængden ved at få alle kursusdeltagerne til at se de gode og stærke sider af alle typerne og ved at være helt skarp i forhold til at alle typer er lige værdige og værdifulde.

Jeg har fået stor viden om typer og de stærke sider jeg kan drage ud af min type. Hvis det pludselig bliver for svært for en kursusdeltager, ser Lene det straks og samler vedkommende op igen.

Lene er yderst professionel, er top forberedt til kurserne og giver gerne personlig feedback. Det har været både en stor glæde og en god udfordring at være på kursus hos Lene.

Bent Laub Faaborg, leder af Hillerød Lilleskole

MBTI er en super god metode til at synliggøre lærerværelsets potentialer på. Vi er blevet klar over at vi skal være en del mere klare, entydige og tydelige i vores kommunikation med skolens forældre.

MBTI hjælper os til at fokusere på de områder vi skal være opmærksomme på og arbejde videre med.

Det har været sjovt, lærerigt og spændende at blive undervist af Lene. Hun er ikke bange for at bruge sig selv og sin egen personprofil for at afdramatisere hele processen.

Hanne M. Svane, Uddannelsesleder på Hvidovre Hospital

Lene er en dygtig underviser med en stor viden om lederkursets emner og er rigtig god til at involvere alle deltagerne i undervisnin. Jeg har fået meget ud af at være med på hendes kursus.

Via MBTI har jeg fået større selvforståelse for egne stærke og svage sider og ser mine medarbejdere og samarbejdspartnere i et andet og mere nuanceret lys.

Jeg vil varmt anbefale kurset til andre, som ønsker en ny vinkel på selvforståelse, samarbejde og udviklingsmuligheder.

Bjørn Navrocki og Christian Rathsach, Adm. direktører ved Plusgruppen A/S

”MBTI er et formidabelt værktøj. Det er let at håndtere og giver en rigtig god analyse af forskelle og ligheder, styrker og udviklingspotentialer.

Vi bruger nu MBTI til at styrke det daglige samarbejde i vores fælles firma. Vi har nu en større forståelse for og accept af hinandens handlemønstre og styrker og kan hurtigere planlægge og fordele arbejdet. Fordelingen af arbejdsopgaver er mere målrettet vores personprofil og vores tid bliver derfor brugt mere effektivt.

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com