Se konflikten fra en ny vinkel

Konflikthåndtering, kommunikation og type-forskelligheder.

Oplever du nogen gange ”besværlige” kolleger og ledere? Kender du det, at det af og til kan være svært at kommunikere rigtigt med dine kollegaer? Hvorfor er de så anderledes? Kan de da bare ikke forstå, at det her er den rigtige løsning? Kender du det, at du efter en konflikt eller ”dårlig” samtale tænker: ”Bare jeg dog havde gjort sådan og sådan”…og havner i det samme igen og igen…?

Påvirker det dig, din arbejdsglæde og måske af og til din nattesøvn?

Livet er fuld af konflikter og svær kommunikation. Det er uundgåeligt, men det giver også mulighed for læring og udvikling. Vi kan vælge at se konflikter som en del af vores udvikling og byde konflikten velkommen, når den er der. Det vil give os styringen, indsigt og kan hindre at konflikten tager fart.

Kurset sætter spot på hvordan du som menneske og kollega kan håndtere typeforskelligheder og kommunikationsudfordringer og kan navigere i de forskellige konfliktsituationer, der opstår på arbejdspladsen og i al almindelighed.

Kort sagt, får du italesat og aktiveret dit personlige konflikt- og kommunikationsberedskab.

Indhold:

Typeforskelligheder via MBTI

  • Fokus på egen personprofil
  • Italesættelse af typernes konflikt-faldgruber

Konfliktens væsen

  • Strategier
  • Konflikttrappen

Introduktion til feedback- og konfliktløsningsredskaber, der virker i praksis

  • Kommunikation, landkort, forventninger, fugle, banehalvdele, spand, lytning, blå mærker, position og helikopter

Next step og implementering

Udbytte:

  • Med en gennemarbejdet viden om egen personprofil, styrker og konfliktfaldgruber kan du forstå og forudse konflikter og ”kommunikations-udsving”
  • Med viden om konfliktstrategier og konflikttrappen, kan du håndtere konfliktsituationer bevidst og hensigtsmæssigt – eller helt undgå dem
  • Praktiske redskaber til god konfliktfri kommunikation
  • Implementering – og er der noget, du vil gøre anderledes
DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com