MBTI

Baggrund for MBTI

MBTI betyder Myers-Briggs Type Indikator.

MBTI er et psykologisk analyseværktøj, som er udarbejdet af Catharina Cook Myers og Isabel Briggs Myers på baggrund af Jungs teorier om psykologiske typer. Analyseværktøjet er udviklet og afprøvet gennem en årrække og er nu et vidt udbredt værktøj til både individuel karriereplanlægning, personlig udvikling, lederudvikling og teamudvikling.

Brug af MBTI i Danmarks kræver autorisation fra OPP, som ejer alle rettigheder til MBTI i Danmark.

Forskelligheder som en ressource?

Mennesker er grundlæggende forskellige. Disse forskelle er vigtige at forstå, når mennesker skal arbejde sammen og deres ressourcer udnyttes bedst muligt. MBTI  beskriver sådanne grundlæggende forskelle og fokuserer på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves som et aktiv, der individuelt og i grupper kan anvendes konstruktivt.

MBTI giver en effektiv baggrund for at undersøge den enkeltes kommunikationsstil og lederstil, og hvordan den enkelte griber planlægning og problemløsninger an. MBTI kan også vise, hvilke opgaver en medarbejder eller leder foretrækker at arbejde med, hvilken støtte den enkelte behøver fra andre, og hvilke forventninger den enkelte har til egen og andres præstationer.

I samspillet mellem ligestillede eller mellem medarbejder og leder er MBTI et godt redskab til at forbedre kommunikationen, løse konflikter, udvikle tolerancer og til at lære at påskønne og bruge hinandens arbejdsstil. MBTI typebeskrivelserne hjælper folk til at forstå, hvorledes forskelle, som tidligere syntes irriterende og besværlige, kan udnyttes konstruktivt og blive en kilde til et styrket samarbejde.

Et arbejdsteam har, med MBTI som redskab, et godt udgangspunkt for at udvikle et effektivt samarbejde og til at få konstrueret samarbejdet således, at teamet kan drage fordel af gruppens stærke sider, undgå potentielle svagheder og maksimere det enkelte teammedlems bidrag. Brugen af MBTI vil også støtte medlemmernes individuelle udvikling, idet man lærer af hinandens færdigheder. Yderligere kan MBTI bruges til at sikre hensigtsmæssig forskellighed og ensartethed i sammensætningen af teams og til udvælgelse af personer til særlige opgaver.

MBTI – et værktøj til udvikling

Et samtale- og undervisningsredskab: Med kendskab til sit eget og andres kommunikationsmønster er MBTI et redskab til at optimere egen kommunikation, samtale og undervisning.

Selvindsigt og personlig udvikling: Man lærer sin persontype at kende og får redskaber til at forstå egne foretrukne handlemønstre, muligheder og potentialer. Og får mulighed for at opbygge og udvikle kompetencer inden for egne svage og mindre udviklede sider.

Opmærksomhed på forskelligheder: MBTI sætter konkrete ord på menneskers forskelligheder og giver redskaber til at værdsætte og bruge dem. Og giver en brugbar opmærksomhed på forskellige profilers ressourcer og styrker.

Forståelse og tolerance: MBTI giver et kendskab til og en forståelse for andres handlemønstre – at andre er ”skruet anderledes sammen” end en selv og derfor selvfølgelig handler, fungerer og reagerer på en anden måde.

Adfærdsændring: MBTI giver mulighed for at justere egen adfærd udfra kendskab til egen og andres type for at øge forståelsen og kommunikationen. Dog kan man jo kun justere på egen adfærd J.

Aktiviteter og arbejde: Med kendskab til egen typeprofil er det oplagt at overveje, om man bruger sine præferencer, kompetencer og energi på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til valg af arbejde og arbejdsopgaver, og om man kan øge den personlige effektivitet ved at ændre nogle arbejdsforhold.

Samspil i grupper: MBTI kan give et billede af et team. Hvad er teamets typekode, hvilke særlige kompetencer har teamet og hvad er teamets svaghed? Hvilke roller indtager de forskellige medlemmer af teamet? Bruger teamet medlemmerne konstruktivt?

Organisationstyper: En virksomhed eller dele deraf kan beskrives udfra MBTI typeprofil. Derved får man et billede af virksomheden i forhold til organisering, fokus på indre eller ydre verden, produktion, fornyelse, fleksibilitet og relationer.

 

 

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com