Teamudvikling

Længe leve mangfoldigheden

Et skræddersyet teamudviklingsforløb

Et godt samarbejdsfundament er alfa omega for arbejdspladsens glæde, velbefindende og effektivitet. Forskellige måder at se verden på, forskellige handlemønstre, forskellige værdier kan give mange udfordringer i dagligdagen.

Samtidigt giver forskellighederne den mest inspirerende, sjove, dynamiske og foranderlige arbejdsplads – hvis man altså forstår at acceptere og glædes over dem.

Så, derfor bliver der sat spot på:

 • forskellighedernes dynamik og bidrag
 • at italesætte ligeværdigheden af modsatrettede typers bidrag
 • hvordan vi udnytter forskelligheder og ligheder bedst muligt
 • at være bevidste om en klar kommunikation
 • at have defineret fælles værdier – også i adfærd

– så et arbejdsteam kan opnå større arbejdsglæde og gensidig anerkendelse og respekt.

 

MBTI profilanalysen

Via det psykologiske analyseredskab MBTI – Myers Briggs Type Indikator kan et team øge kendskabet til og accepten af hinandens ligheder og forskelligheder og derved danne solid grobund for et efterfølgende godt og effektivt samarbejde

 • MBTI giver en optimal brug af egne og andres ressourcer
 • MBTI danner en god og effektiv ramme for videre samarbejde og udvikling

Et arbejdsteam har, med MBTI som redskab, et godt udgangspunkt for at udvikle et effektivt samarbejde og til at få konstrueret samarbejdet således, at teamet kan drage fordel af gruppens stærke sider, undgå potentielle svagheder og maksimere den enkeltes unikke bidrag.

 

Kommunikation

MBTI sætter specifikke ord på den enkeltes og gruppens kommunikationsprofil, således at kommunikationsudfordringerne får en forståelsesramme og bliver konkrete, håndterbare, kan italesættes og dermed ”løsbare”.

 

Egne, teamets og organisationens værdier

De personlige værdier vi vægter i livet, bevidste og ubevidste, motiverer os og styrer vores handlinger. Værdierne er de ting, vi mener, er vigtigst for at have et godt og meningsfuldt liv.

Når vi får defineret egne værdier, opstår der en fornyet retningsangiver og en aktiv, motiveret og engageret indlevelse i eget arbejdsliv (igen). Og ved at sætte ord på et teams værdier opstår der en ny dynamik i retning af en fælles motiveret arbejdsindsats med gennemgående fornyet arbejdsglæde.

Værdier kan ikke stå alene som gode ord og gode intentioner. Værdier bliver retningsangivende, når vi begynder at definere dem i form af adfærd: Når vores fælles værdi er respekt, hvordan viser vi den så i praksis……

 

Forslag til teamudviklingsforløb

 • En fælles teamdag med MBTI
 • Individuelle samtaler med teamets deltagere – afklaring af MBTI profil samt fokus på teamets udfordringer. Varighed 1,5 time pr. person
 • En fælles teamdag med kommunikation og værdier
  • Via refleksion, dialog og øvelser får teamet sat ord på egne og teamets fælles værdier
  • En fælles teamopfølgningsdag 1-2 måneder senere

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com