MBTI-profil, faglighed og fremtid

Kend din profil i arbejdsmæssig sammenhæng

MBTI-personprofil giver et overblik over styrker, værdifulde forskelle, unikke bidrag og konkrete adfærdsmønstre. Du får dybdegående indsigt i dine personlige kompetencer som du bruger i en faglig sammenhæng på arbejdspladsen.

MBTI’en sætter fokus på karriereudvikling, så du kan definere og sætte ord på din personlige faglighed, så den fremstår styrket og klar.

Den kan også bruges til brancheskift, hvor du så kan få ”opdateret” dine styrker og kigge i nye retninger

Det konkrete udbytte:

  • Ni siders gennemarbejdet personprofil med fokus på dit unikke bidrag på en arbejdsplads, dit stærkeste kort, problemløsningsstil, forandringsstil og udviklingsmuligheder
  • Identifikation af dine fem vigtigste faglige styrker
  • Præcise ord på din faglige tilgang til forskellige arbejdsopgaver
  • Ord på din types foretrukne arbejdsmiljø og derved en evt. retning ift. brancheskift

Hvad er MBTI

MBTI betyder Myers-Briggs Type Indikator. MBTI er et psykologisk analyseværktøj, som er udarbejdet af Katharina Cook Myers og Isabel Briggs Myers på baggrund af Jungs teorier om psykologiske typer. Analyseværktøjet er udviklet og afprøvet gennem en årrække og er nu et vidt udbredt værktøj til både individuel karriereplanlægning, personlig udvikling, lederudvikling og teambuilding. Brug af MBTI i Danmark kræver autorisation fra OPP.

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com