Lederudvikling

Den autentiske leder – rodfæstet under pres

[Autentisk: Ægte, troværdig og gyldig]

Som leder er det vigtigt at kunne fremstå klart og tydeligt. Der skal være en overensstemmelse mellem værdier og adfærd – og det skal kunne ses, at lederen selv går vejen klart og tydeligt. En leder skal kunne ”Walk the talk” og være klar på sin lederrolle.

Klarhed giver autencitet og troværdighed. Samt helhed, retning og medarbejdersamspil.

Vejen henimod autentisk ledelse kan synes lang, og der kan være mange forhindringer. En af de største forhindringer er uvidenhed om egne ressourcer, værdier, mål og formål.

Derfor lægger vi vægt på, at lederne får en række velafprøvede redskaber, der øger bevidsthed om egne unikke ressourcer og derved kan beskrive egen ”leder-varedeklaration”, som understøtter og viser vejen mod den helt autentiske ledelsesstil.

Vi kommer til at arbejde grundigt med:

 • Typebestemte handlemønstre og lederpotentialer via MBTI profilanalyse
 • Hverdagsledelse og Ledelsesleverancen med fokus på de syv konkrete ansvarsområder fra Direct Leadership™: Strategiformidling, Organisationsudvikling, Videnledelse, Karriereudvikling, Teamudvikling, Beslutningsformidling samt Præstationsformidling.
 • Lederværdier – egne værdier sat i forhold til den omgivende organisation samt i forhold til adfærd i praksis
 • Lederrollen – organisations krav til lederrollen, dine krav til lederrollen
 • Medarbejdersamspil – kommunikation, empati, klarhed og retning
 • Kommunikationsstil, feedbackstil og motivationsfaktorer – egne og andres
 • Overordnet formål/mission som leder
 • Strategiplan og next step
 

”Virksomheden har nu fået ledere der tænker innovation ind i hverdagen, ledere der bliver taget alvorligt og som har gennemslagskraft, samt ledere der har fået et solidt fundament…” 

Cathrine B. Anthon, teamleder Rødovre Kommune

Udtalelse fra leder på ”Den autentiske leder – rodfæstet under pres”

 

Tid og ramme

Tilrettelægges efter aftale.

Forslag:

 • Undervisning 2 x 3 dage,
 • 1,5 times individuel coaching pr. deltager,
 • Afsluttende opgave med bedømmelse (bestået/ikke bestået med personlig udtalelse)
 • Opfølgningsdag

God ledelse er en forudsætning for at skabe og tiltrække dygtige og motiverede medarbejdere, spændende arbejdsopgaver, udvikling og succes med virksomhedens forretningsmæssige mål.

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com