Coaching

Outplacement & Ledercoaching

Outplacement/coaching

Tilbage til dig selv eller sporskifte nu?

 

Individuelt coachingforløb til ledige eller for dig der vil skifte retning……

Coaching er en procesorienteret tilgang, som har til formål at give dig ny indsigt i dit liv.

Målet med coachingtimerne er, at du får et frirum til refleksion, får en fornyet bevidsthed omkring dine styrker og ressourcer, og at du får formuleret en plan henimod dit næste skridt.

Coaching kan bruges, hvis du:

   • er blevet opsagt og vil gerne tænke nye veje og muligheder
   • er blevet opsagt og har brug for nye øjne på CV og ansøgninger
   • har brug for en afklaring af både store og små problemstilinger i hverdagen
   • er gået i stå eller står i stampe og gerne vil have et puf til at komme videre
   • har nogle drømme du gerne vil realisere – eller vil du?
   • skal træffe nogle store beslutninger og er i tvivl om, hvad der er det rigtige

Kort sagt er coaching en rigtigt god form til retningsskift, indsigt, AHA-oplevelser eller meget konkrete resultater i form af opdaterede og målrettede CV’er og ansøgninger……!

 

MBTI profilanalysen

Ved behov bruger vi det psykologiske analyseredskab MBTI – Myers Briggs Type Indikator, som viser dine stærke sider og udviklingspotentialer.

   • MBTI øger kendskabet til egne og andres handlemønstre
   • MBTI øger forståelsen og accepten af samme
   • MBTI kan angive en retning indenfor fremtidigt jobindhold
   • MBTI danner en god og effektiv ramme for videre udvikling

Til MBTI profilanalysen hører en ni siders skriftlig tilbagemelding med personlig MBTI typebeskrivelse samt baggrundsmateriale.

 

Ledercoaching

– Vejen til succesfuld ledelse

 

Individuelt coachingforløb for afdelingsledere, teamledere og projektledere. 

Coaching er en processorienteret tilgang, som har til formål at give dig ny indsigt i dit liv.

Målet med coaching er, at du får et frirum til refleksion, får en fornyet bevidsthed omkring dine styrker og ressourcer, og at du får formuleret en plan henimod dit næste skridt.

Som leder er det vigtigt at kunne fremstå klart og tydeligt. Der skal være en overensstemmelse mellem værdier og adfærd – og det skal kunne ses, at lederen selv går vejen klart og tydeligt. En leder skal kunne ”Walk the talk” og være klar på sin lederrolle.

Klarhed giver autencitet og troværdighed. Samt helhed, retning og medarbejdersamspil.

Vejen henimod autentisk ledelse kan synes lang, og der kan være mange forhindringer. En af de største forhindringer er uvidenhed om egne ressourcer, værdier, mål og formål.

Derfor lægger vi vægt på, at lederne får en række velafprøvede redskaber, der øger bevidsthed om egne unikke ressourcer og derved kan beskrive egen ”leder-varedeklaration”, som understøtter og viser vejen mod den hele autentiske ledelsesstil.

Vi kommer til at arbejde grundigt med:

  • Typebestemte handlemønstre og lederpotentialer via MBTI profilanalyse
  • Ledelsesleverancen – hvad består ledelse af?
  • Lederværdier – egne værdier sat i forhold til den omgivende organisation samt i forhold til adfærd i praksis
  • Lederrollen – organisations krav til lederrollen, dine krav til lederrollen
  • Medarbejdersamspil – kommunikation, empati, klarhed og retning
  • Kommunikationsstil, feedbackstil og motivationsfaktorer – egne og andres
  • Overordnet formål/mission som leder
  • Strategiplan og next step

 

 

DESIGN + KONCEPT: mandrup-poulsen.com